Onze evenementenverkeersregelaars

Uwverkeersregelaar.nl werkt samen met een kleine maar enthousiaste groep evenementenverkeersregelaars die allemaal de cursus evenementenverkeersregelaar met goed gevolg hebben afgelegd, ook hebben ze daarna nog een  opleiding in de praktijk gevolgd.

De evenementenverkeersregelaars kunnen worden ingezet voor het regelen van het verkeer bij onder andere: optochten, evenementen, avondvierdaagse, uitvaartverzorging enzovoort.

Onze evenementenverkeersregelaars zijn opgeleid en geüniformeerd volgens de landelijke richtlijnen, ze zorgen voor een  juiste en veilige verkeersafwikkeling, dat kunt u aan ze overlaten. Ook bij onvoorziene situaties of calamiteiten staan ze hun mannetje of vrouwtje.

Juist bij een uitvaart of evenement is het belangrijk dat gasten snel en eenvoudig op de locatie aankomen en daar ook weer veilig kunnen vertrekken. Dat alles vraagt om een goede aansturing en inzicht van de evenementenverkeersregelaars, vooral omdat het vaak gaat om grote groepen bezoekers en voertuigen op hetzelfde moment. De (evenementen-)verkeersregelaars bij Uwverkeersregelaar.nl geven richting en leiden alles in de juiste banen.

Als verkeersregelaars herkennen wij risico’s en de knelpunten
en denken graag (met u) mee in oplossingen.

 

 

De evenementenverkeersregelaars ontvangen minimaal een standaard vrijwilligersvergoeding bij commerciële evenementen, in overleg met de e-vkr’s wordt dat soms aan een goed doel geschonken, bij betaald parkeren ontvangen ze altijd een vergoeding voor de aantoonbaar gemaakte  parkeerkosten.